Seminar reprezentanții Agenției pentru Eficiență Energetică

12 martie 2020

La data de 12 martie, în sala de ședințe a Consiliului raional Briceni a avut loc un seminar de informare cu primarii localităților, organizat de către Agenția pentru Eficiență Energetică.

La eveniment a fost prezentă conducerea raionului, în fruncte cu Dl Vitalii Lupașco – Președintele raionului, Dnii Arcadie Dobuleac și Dorin Pavaloi – Vicepreședinții raionului.

Alexandru Ciudin, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică a pus în prim plan, în discuția sa, două probleme de bază:

– reabilitarea și eficientizarea sistemelor de iluminat public (SIP) prin implementarea proiectelor care prevăd realizarea măsurilor de eficiență energetică aferente SIP;

– sprijinirea eforturilor autorităților administrației publice locale de nivelul I de achiziționare a unor soluții de iluminat performante și eficiente din punct de vedere energetic.

Suportul din partea Agenției pentru Eficiență Energetică pentru proiectele aprobate în cadrul acestui apel va constitui realizarea unui studiu de fezabilitate și furnizarea corpurilor de iluminat LED, condiționat de asigurarea de către solicitanții de finanțare, după caz, a următoarelor eforturi – elaborarea documentației tehnice necesare, realizarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor electrice și/sau de montare a corpurilor de iluminat inclusiv consolele.