Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

Direcţia Asistenţă Socială și  Protecţie  a Familiei a Consiliului raional Briceni

șef de direcţiei d-na Daria  Sadoveanu.

tel./fax (022) 22548; e-mail: as.briceni@gmail.com 

Direcţia  Asistenţă  Socială  şi  Protecţie  a  Familiei  Briceni  este o subdiviziune structurală  în  subordinea  Consiliului  Raional  Briceni   a  cărei  misiune   constă în  imbunătăţirea  calităţii  vieţii  persoanelor/familiilor,  prin   implementarea politicilor,  strategiilor  şi  programelor  naţionale/locale   în  domeniul asistenţei  sociale.  Obiectivele  serviciului  de  asistenta  sociala  constau  in – Indentificarea persoanelor  in  situatie de  dificultate  si  facilitarea  accesului acestora  la  prestatii  si  servicii  sociale;

– Susţinerea si mobilizarea  comunitatii  in  vederea  prevenirii  si  solutionarii situatiilor de dificultate.

Conform sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin, Direcţia Asistenţă  Socială  asigură stabilirea  dreptului  la  următoarele  servicii/prestaţii  de  asistenţă socială:

Servicii sociale

 1. Serviciul social “Asistenţă socială comunitară”
 2. Serviciul social  „Îngrijire socială la domiciliu”
 3. Serviciul social „Asistenţă personală pentru  persoane  cu  grad  de  dizabilitate  sever””
 4. Serviciul social  “Centrul  de  plasament  temporar  a  copiilor în  situaţie  de  risc  “Amic” com.Larga
 5. Serviciul social  „De  recuperare,  protezare  şi  ortopedie”
 6. Serviciul  social  „Asistenta  Parentala  Profesionista
 7. Serviciul social “Casa de copii de tip familial”
 8. Serviciul social „Sprijin  pentru  familiile  cu  copii”
 9. Serviciul social    „Suport  monetar”  pentru persoane/familii  defavorizate
 10. Serviciul social  “Cantina   de  Ajutor  Social”
 11. Serviciul social “Azilul  de  bătrîni  pentru  personae  singuratice  şi  cu  dizabilităţi”  din  Lipcani
 12. Serviciul social „Tutela/Curatela  şi  Adopția”

Prestațiile sociale

 1. Ajutor Social şi Ajutor  pentru  perioada  rece  a  anului
 2. Eliberarea taloanelor de calatorii în statele membre CSI
 3. Eliberarea biletelor de tratament balneo-sanatorial
 4. Compensaţia la transportul  urban/suburban  şi  aparatul  locomotor
 5. Îndemnizaţie unică pentru  copil rămas temporar fără  ocrotire  părintească
 6. Îndemnizaţia pentru studenţii