Direcția Finanțe

Direcția Finanțe a Consiliului Raional Briceni
Șef de direcție d-na Alla Lupașco
tel. 0(247)25399

Direcția Finanțe – asigură implimentarea politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea și asigurarea efectuării lucrului de elaborare, aprobare și executare a bugetului raionului.