Secția Construcții, Gospodărie Comunală, Drumuri și Investiții

Secția  Construcție Gospodărie Comunală
Drumuri și Investiții a Consiliului raional
Briceni
Șef de secție d-nul Munteanu Mihail
tel. 0(247)22902

Obiectivele Secției: Construcție Gospodărie Comunală, Drumuri și Investiții

  1. Acordarea ajutorului consiliilor locale de nivelul I ,aparatelor primăriilor, instituțiilor, sprijin și asistență tehnică la cererea acestora în domeniul său de activitate.
  2. Administrează sursele financiare, alocate raionului pentru construcția, reconstrucția, modernizarea și reparația locuințelor, sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, termificarea, gazificare, a drumurilor și altor obiecte comunale.
  3. Pregătirea informației corespunzătoare pentru autoritățile administrației publice centrale de specialitate și conducerii raionului.
  4. Organizează desfășurarea licitațiilor privind proiectarea și valorificarea investițiilor publice, finanțate din bugetul local, de stat, fonduri de investiții.