Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Secția Economie

Secția Economie a Consiliului Raional Briceni
Șef de secție dna Rusanovschi Marina
tel 0(247)22845

Secția economie este o subdiviziune a Consiliului Raional Briceni și este creată în scopul promovării și implementării politicii de stat în domeniul economiei și atragerii investițiilor.

  1. Determinarea direcțiilor prioritare și planificarea strategică, prin care se asigură elaborarea strategiei locale de dezvoltare socio-economică a raionului în funcţie de necesităţile identificate ale comunităţilor din teritoriu şi cu politica naţională în domeniul dezvoltării locale şi regionale.
  2. Coordonarea, prin care se asigură corelarea activităţilor cu suportul metodologic şi informaţional oferit autorităţilor publice locale în elaborarea şi prezentarea documentelor privind elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor investiționale.
  3. Dezvoltarea pe teritoriul raionului a unei economii de piaţă, utilizarea raţională a resurselor locale, materiale, financiare şi umane.
  4. Monitorizarea, analiza şi evaluarea tendinţelor de dezvoltare socio-economică a raionului şi activităţii economice, oferirea suportului informațional agenţilor economici situaţi pe teritoriul raionului.
  5. Promovarea în teritoriul administrat a politicii statului în domeniile ÎMM, comerţului şi prestării serviciilor, administrării şi deetatizării proprietăţii publice și contribuirea la crearea unui mediu investiţional favorabil în scopul atragerii investiţiilor autohtone şi străine în teritoriul raionului.
  6. Dezvoltarea cooperării interstatale, interregionale și transfrontaliere în vederea stabilirii parteneriatelor durabile întru dezvoltarea socio-economică a raionului și dezvoltarea capacităţilor comunităţilor, APL şi raionale.