Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Direcția Învățămînt, Tineret și Sport

Direcția Învățămînt Tineret și Sport a Consiliului raional Briceni
Șef de direcție d-nul Știrbu Vitalie
tel. 0(247)22748

     Direcţia învăţământ, tineret şi sport Briceni este o instituție publică, subdiviziune structurală în subordinea administraţiei publice locale de nivelul II, cu statut juridic, înfiinţată prin decizia Consiliului raional Briceni.

Structura direcţiei include: aparatul şefului, secţia inspectare şi evaluare, centrul metodic, serviciul de asistenţă psihopedagogică, contabilitatea centralizată, total peste 50 de angajaţi. Şeful DÎTS Briceni (din 2010) – Ştirbu Vitalie.

DÎTS Briceni implementează politicile publice naționale și raionale în domeniile educației, tineretului și sportului, proiectează, organizează, coordonează şi monitorizează funcţionarea sistemului educaţional în instituţiile publice de educaţie preşcolară, în instituţiile de învăţământ general (şcoala primară, gimnazii, licee) şi în instituţiile de învăţământ extraşcolar. În present DITS coordonează funcţionalitatea a 11 licee, 18 gimnazii, 1 şcoală primară, 4 centre extraşcolare şi 34 de grădiniţe.

Una din misiunile Direcţiei este crearea condițiilor necesare pentru identificarea, păstrarea, promovarea și implementarea valorilor culturale, inclusiv a grupurilor etnice de pe teritoriul Republicii Moldova (prin studierea limbii materne – limba ucraineană – a minorităţilor din raion). În acest sens DÎTS colaborează cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale, cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, organizațiile sportive din teritoriu şi societatea civilă în vederea realizării misiunii Direcţiei învăţământ, tineret şi sport şi implementării politicilor publice.

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Briceni pune accent pe calitatea managementului instituțional și a procesului educațional din instituțiile de învățământ din subordine şi asigură supravegherea respectării legislației şi ale altor acte normative în domeniul educației.

DÎTS gestionează activitatea financiară a instituţiilor din subordine şi executarea politicii bugetare de stat. În vederea realizării obiectivului respective DÎTS avizează și înaintează pentru aprobare Consiliului rational Briceni proiecte de decizii ce țin de domeniul educației, tineretului și sportului, monitorizează și asigură implementarea acestora. Un obiectiv prioritar în activitatea Direcţiei este asigurarea bazei tehnico-materiale şi TIC a instituţiilor.

DÎTS asigură incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi gestionarea fondului de incluziune şi funcţionarea serviciilor de asistenţă psihopedagogică.

Activităţile de bază a DÎTS Briceni sunt:

  • Procesul de atestare a cadrelor didactice şi managerial;
  • Organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare la disciplinele de studii;
  • Organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a gimnaziului şi de bacalaureat;
  • Organizarea, coordonarea şi monitorizarea procesului de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale;
  • Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare şi sportive la nivel de raion.

Direcţia de Învăţământ a stabilit relaţii de colaborare multidisciplinară cu subdiviziunile din domeniul protecţiei sociale a familiei şi copilului, sănătăţii, poliţiei în examinarea cazurilor de abandon, abuz şi neglijare a copilului.

Direcţia de Învăţământ îşi proiecteză activitatea în baza unui program de dezvoltare strategic şi operaţională în care îşi trasează obiectivele, activităţile, perioada de realizare şi indicatori de performanţe.