Președintele Raionului Briceni

 

Vitalii Lupașco – Președintele raionului Briceni
Tel: 0247-22058; 0247-22650
Fax:0247-23492
Zile de audiență:
Luni: 9:30 – 17:00 (orele de masă 12:00 – 13:00)
Vineri: 8:00 – 17:00 (orele de masă 12:00 – 13:00)

Biografia

Data nașterii: 26.11.1962

Locul nașterii: com.Larga, raionul Briceni

Locul de trai: or.Briceni, raionul Briceni

Naționalitatea: Moldovean

Studii:

1969 – 1979          Școala medie din com.Larga, raionul Briceni

1979 – 1984          Institutul Politehnic ”S.Lazo” or.Chișinău (Universitatea Tehnică din Moldova), Facultatea construcții industrial și civile, specialitatea inginer constructor

Experiența profesională:

17.09.1984 – 16.11.1994       maistru de sector, prorab, diriginte de șantier, inginer-șef PMK-79, MSO-2

16.11.1994 – 29.03.2010       șef al SED (sector de exploatare a drumurilor), Director SA ”Drumuri-Briceni”

30.03.2010 – 11.11.2019       Director al reprezentanței Briceni ”ASITO” SA / ”Victoria Asigurări” SA / ”Alliance Insurance Group”SA / ”General Asigurări” SA

12.11.2019 – prezent                    Președinte al raionului Briceni 

Atribuții de serviciu:

– Asigură, în limitele competențelor sale, respectarea în teritoriu a Constituției și Legilor Republicii Moldova, Hotărârilor de Guvern, altor acte normative, a drepturilor și libertăților cetățenilor;

– Coordonează și controlează activitatea subdiviziunilor Consiliului raional și altor servicii publice de interes raional, politica de cadre, activitatea Direcției Finanțe, Direcția Învățămînt, Tineret și Sport, Serviciul Juridic, chestiunile de combatere a crimelor economice, corupției;

– Reprezintă raionul în relațiile cu Președintele, Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova, alte autorități publice centrale și locale, cu persoane juridice și fizice din țară și străinătate, precum și în instnțele judecătorești;

– Asigură colaborarea raionului cu alte unități administrativ-teritoriale, inclusiv din alte țări. Semnează actele și contractele încheiate în numele raionului și al Consiliului Raional;

– Exercită funcția de ordonator principal de credite al raionului, atribuțiile de președinte al comisiei pentru situații excepționale;

– Contribuie la buna colaborare cu serviciile desconcentrate din raion;