Consiliul raional Briceni anunță concurs la funcția de auditor intern superior

26 mai 2022

CONCURS Consiliul raional Briceni anunță concurs la funcția de auditor intern superior  Condiţiile de bază pentru persoana care candidează la o funcţie publică: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de Stat a Republicii Moldova şi limbile oficiale de comunicare interetnică; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului […]

Anunț privind concursul la funcția vacantă de secretar al Consiliului raional Briceni

17 decembrie 2021

CONCURS Consiliul raional Briceni anunță concurs la funcția vacantă de secretar al Consiliului raional Briceni Informații privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe portalul guvernamental al funcțiilor publice: cariere.gov.md, pe  panoul informativ din sediul Consiliului raional Briceni. Termenul limită de depunere a dosarului este până la data de 10.01.2022. Persoana responsabilă de oferirea […]

Aviz

4 august 2020

 În baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice (Anexa nr. 1), aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 201 din 11 martie  2009 ,,Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” și a anunțului respectiv, la data de 31 iulie 2020, ora […]

CONCURS

12 martie 2020

Consiliul raional Briceni anunță concurs: La funcția publică vacantă de specialist superior în Serviciul financiar – contabil; La funcţia publică vacantă de specialist superior în secția Administrație Publică. La funcția publică vacantă de audit intern superior în Aparatul Președintelui raionului. Condiţiile de bază pentru persoana care candidează la o funcţie publică: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; […]

CONCURS

29 ianuarie 2020

Consiliul raional Briceni anunță concurs:   la funcția de specialist în Secția construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții; la funcţia publică temporar vacantă de specialist superior în secția economie.   Condiţiile de bază pentru persoana care candidează la o funcţie publică:     a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică; […]