Comisii de specialitate

Membrii comisiei consultative de specialitate
pe probleme agricultură, industrie, protecţia mediului,
ecologie şi amenajarea teritoriului

Nr. d/o Numele, Prenumele
1 Lesnic Igor
2 Beliciuc Iurii
3 Dizdari Valerii
4 Iacovenco Alexandr
5 Cașcaval Elvira
6 Patrașca Silvia
7 Stînca Gheorghe
8 Lesnic Luciana
9 Cernovod Iurie

 

 Membrii comisiei consultative de specialitate
pe probleme economice, buget, finanţe
şi administrarea bunurilor materiale

Nr. d/o Numele, Prenumele
1 Clim Marina
2 Crivonoșca Rodica
3 Dizdari Valerii
4 Ciornaia Larisa
5 Lesnic Igor
6 Lemni Vitalie
7 Creciun Anatolie
8 Jelaga Vladimir
9 Lesnic Luciana

 

Membrii comisiei consultative de specialitate
pe probleme pe probleme învăţământ, tineret şi sport, cultură şi mijloace de informare

Nr. d/o Numele, Prenumele
1 Șeico Grigorii
2 Grecu Mircea
3 Agapii Ivan
4 Elenciuc Valentin
5 Andreițova Emilia
6 Scutari Vladimir
7 Bejenaru Alexandru
8 Cernovod Iurie
9  

 

Membrii comisiei consultative de specialitate
pe probleme juridice, de drept, numiri și disciplină 

Nr. d/o Numele, Prenumele
1 Galușca Vladimir
2 Clim Marina
3 Postîrnac Taia
4 Malenco Alexandr
5 Agapii Ivan
6 Scutari Vladimir
7 Petrașișin Vasilii
8 Garabaji Margarita
9  

 

Membrii comisiei consultative de specialitate
pe probleme sociale şi asistenţă medicală 

Nr. d/o Numele, Prenumele
1 Andreițova Emilia
2 Postîrnac Taia
3 Grecu Mircea
4 Crivonoșca Rodica
5 Șeico Grigorii
6 Patrașca Silvia
7 Jelaga Vladimir
8 Garabaji Margarita
9