Consultări publice pe marginea întrebărilor de pe ordinea de zi a Consiliului raional Briceni

8 iunie 2022

La 08 iunie, au avut loc consultări publice cu privire la inițierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului raional Briceni.

Participanții au studiat și au propus pentru ședința ce urmează, chestiunile de pe ordinea de zi. În urma dezbaterilor, acestea vor fi propuse spre examinare și aprobare în ședința ordinară a Consiliului raional Briceni, planificată pentru data de 10 iunie 2022.