CONCURS

29 ianuarie 2020

Consiliul raional Briceni anunță concurs:

 

  1. la funcția de specialist în Secția construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții;
  2. la funcţia publică temporar vacantă de specialist superior în secția economie.

 

Condiţiile de bază pentru persoana care candidează la o funcţie publică:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă (de la 01.07.2017 pentru bărbați vîrsta de 63 ani, pentru femei – 58,6 ani);
e) este aptă, din punct de vedere a stării sănătăţii;
f) are studiile superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniu;

  1. g) are abilităţi de utilizare a computerului;
  2. h) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică;
  3. i) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

k)nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii.
Candidaţii depun personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:
a) formularul de participare la concurs;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.

Data-limită de depunere a documentelor: 19.02.2020 inclusiv.

Actele vor fi depuse:

– personal la Consiliului raional Briceni, str. Independenței 48, etajul 2, biroul 11;

– prin poştă;

– prin e-mail:elena.rusnac@rambler.ru, sau aplbriceni@rambler.ru.

 

Persoana de contact: Rusnac Elena, serviciu resurse umane

Informaţii suplimentare: (0247) 2-53-97