Aviz

4 august 2020

 În baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice (Anexa nr. 1), aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 201 din 11 martie  2009 ,,Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” și a anunțului respectiv, la data de 31 iulie 2020, ora 1300 , în sala de ședințe a Consiliului raional Briceni, s-a desfăşurat proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în Secția Administrație Publică în Aparatul Președintelui raionului Briceni.

Conform pct. 29 din Regulamentul nominalizat și a rezultatelor la proba scrisă candidații: Zelinschii Nichita, Lesnic Alina, Medvețchi Alina nu au obţinut nota minimă de promovare a concursului.