Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Consiliul raional Briceni anunță concurs la funcția de specialist superior în probleme relații cu publicul

19 ianuarie 2023

Condiţiile de bază pentru persoana care candidează la o funcţie publică:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de Stat a Republicii Moldova şi limbile oficiale de comunicare interetnică;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.
e) este aptă, din punct de vedere a stării sănătăţii;
f) are studiile superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul drept sau administrație publică;
h) are abilităţi de utilizare a calculatorului;
i) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică;
k) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
l) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii.

Candidaţii depun personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:
a) formularul de participare la concurs;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar.
Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.

Data-limită de depunere a documentelor: 08.02.2023 inclusiv.

Actele vor fi depuse, prin una din următoarele metode:
– personal la Consiliului raional Briceni, str. Independenței 48, etajul 2, biroul 11;
– prin poştă, la adresa: or.Briceni, str. Independenței 48, Consiliului raional Briceni;
– prin e-mail: elena.rusnac@rambler.ru, sau aplbriceni@rambler.ru.

Persoana de contact: Rusnac Elena, serviciu resurse umane

Informaţii suplimentare: (0247) 2-53-97