Vizita de lucru a Președintelui Parlamentului, Dnei Zinaida Greceanîi, în raionul Briceni

29 ianuarie 2020

La data de 29 ianuarie 2020, cu o vizită de lucru în raionul Briceni a venit Dna Zinaida Greceanîi, Președintele Parlamentului Republicii Moldova.

În cadrul vizitei, Dna Zinaida Greceanîi am avut o întrevedere cu reprezentanții subdiviziunilor și instituțiilor subordonate Consiliului Raional. În timpul acesteia, au fost abordate problemele și obiectivele din domeniile finanțelor publice, sănătății, învățămîntului, protecției sociale, ordinii publice etc.

În contextul situației bugetare, a fost menționată necesitatea reducerii dependenței autorităților locale de nivelul II de transferurile de la bugetul de stat și, respectiv, generării resurselor proprii de creștere economică, subliniind importanța elaborării unui plan raional de atragere a investițiilor.

În încheiere, am subliniat că indiferent de apartenența politică, trebuie să lucrăm în interesul oamenilor pentru a le îmbunătăți viața aici, în Moldova.

Evenimentul a urmat cu întîlnirea în cadrul căreia au participat angajații Spitalului Raional Briceni. La întrevedere au fost discutate mai multe probleme de actualitate, în special fiind abordate posibilitățile de motivare a tinerilor specialiști să se încadreze la instituție.

De asemenea, a fost vizitată întreprinderea producătoare de legume ”Arman-Plant” SRL din localitatea Corjeuți, unde Dna Președinte a Parlamentului s-a familiarizat cu funcționarea liniei de sortare, fiind informată despre capacitățile de producere, de export și de livrare pe piața internă ale întreprinderii, despre dificutățile în desfășurarea afacerii.