Nimeni nu este uitat, nimic nu se uită

5 aprilie 2021

În fiecare an la 28 martie, noi depunem flori la monumentul – ”Mamei Îndurerate”, din centrul orașului Briceni, onorînd amintirea celora, care au căzut pe cîmpul de luptă în primăvara anului 1944, în timpul eliberării orașului Briceni și altor localități din raion.

În acea zi, la mormîntul ostășesc de lîngă monument au depus flori președintele raionului – Vitalii Lupașco împreună cu colectivul administrației raionale, primăria orașului în frunte cu primarul Vitalii Gorodinschii, colectivul Inspectoratului de Poliție, salvatorii și alții.

Pe lespizile de marmură ale monumentului sunt scrise doar 10 nume ale ostașilor căzuți. Nu toți cunosc că aici zac și osemintele altor ostași, rămași fără nume. Încă doi ostași-eliberatori sunt înmormîntați la cimitirul orășenesc. Dar și în fiecare localitate sunt monumente ale ostașilor căzuți – morminte frățești ale soldaților de asemenea și a consătenilor, care nu s-au întors de pe cîmpul de luptă. Sunt peste trei mii. Iar peste 10 mii (cifra exactă nu se cunoaște) de pacifiști ai raionuli uciși, torturați prin foame și frig în anii Holocaustului.

Depunînd flori la monumentele celor căzuți, noi nu uităm acel devotament al buneilor și strămoșilor noștri.