Lucrări de cîmp

5 aprilie 2021

Pe cîmpurile din raion au început lucrările de primăvară. După cum a anunțat Secția Agricultură, Relații Funciare și Cadastru a Consiliului raional Briceni, se desfășoară pregătirea pămîntului pentru semănatul culturilor de primăvară, și în continuare se seamănă orzul de primăvară. Ceea ce ține de culturile de toamnă, verificarea acestora a demonstrat, că starea grîului de toamnă este satisfăcătoare și deja jumătate din suprafața semănată a primit îngrășăminte.

Toate acestea ne dau speranțe, că roada culturilor cerealiere va fi una bună.