Hotărîrea Comisiei Raionale Situații Excepționale nr.1 din 12.03.2020

19 martie 2020

Hotărîrea Comisiei Raionale Situații Excepționale

Privind situaţia epidemiologică la infecția COVID-19,măsurile întreprinse în raion pentru prevenirea răspîndirii virusului COVID-19

HOTĂRÎRE nr.1 din 12.03.2020

 

 1. Se ia act de informația prezentatădespre evoluţia situaţiei epidemiologice prin infecţia cu coronavirus de tip nou COVID-19 în țară, măsurile întreprinse în raion pentru prevenirea răspîndirii epidemiei virusului COVID-19.
 2. În legătură cu instituirea gradului de alertă Cod portocaliu la nivel național este necesară intensificarea măsurilor de control privind răspîndirea Coronavirusului de tip nou, cu executarea în continuare a Hotărîrii Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică nr.1 din 28.02.2020.
 3. A convoca în fiecare primărie Comisia Situații Excepționale cu participarea polițistului de sector, medicului de familie, asistentului social, consilieri, directorii instituțiilor de educație timpurie, preuniversitare, liderilor confesiilor religioase pentru întreprinderea măsurilor de prevenire și răspîndire a infecției COVID-19.
 4. A lua act de prescripțiile înaintate serviciilor, organizațiilor, primăriilor din raion privind măsurile de prevenire și răspîndire a infecției COVID, care au fost transmise în instituțiile vizate (primării, piața, autogara, Direcția de Învățămînt Tineret și Sport, confesii religioase, asistența socială).
 5. Centrul de Sănătate Publică Edineț Subdiviziunea Briceni-dl Ion Soroceanu va asigura:
  • informarea zilnică a Consiliului Raional Briceni, Centrelor de Sănătate, SAMU Briceni, IMSP „Spitalul Raional Briceni”, Inspectoratul de Poliție despre persoanele venite în teritoriu din zonele cu risc de infectare la infecția Covid-19 conform fişelor epidemiologice pentru pasageri şi călători, situaţia epidemiologică prin infecţia COVID-19 la zi;
  • organizarea seminarelor de instruire a agenților economici, directorilor obiectivelor de alimentație publică, supermarcheturi privind măsurile de prevenire a infecției Covid-19;
  • utilaj pentru efectuarea dezinfecției;
  • repartizarea materialelor informative pe suport de hîrtie, spoturilor video, audio privind măsurile de prevenire a infecţiei Covid-19 cu plasarea în locurile publice (supermarcheturi, stații de alimentație cu combustibil, pieţile din localităţile raionului, autogara), plasarea pe saitul Consiliului Raional și primăriilor;
 6. Instituţiile medico-sanitare publice şi private „Centrul de Sănătate Briceni” –dl Liviu Petrov, „Centrul de Sănătate Lipcani” –dna Valentina Melniciuc, „Centrul de Sănătate Larga”-dl Dorin Iustin, „Centrul de Sănătate Corjeuţi”-dl Mihail Blîndu,SRL „MelisCosmetica@MelisMed” „Centrul de Sănătate Grimăncăuţi”-dna Mariana Ambros, I.M.F.“Garabajiu Oleg” vor asigura:

6.1 realizarea măsurilor de supraveghere a stării de sănătate timp de 14 zile la domiciliu a persoanelor venite din regiunile cu focare de coronavirus COVID-19 conform fişelor epidemiologice completate în punctele de trecere a frontierei, cu acordarea concediului medical la necesitate conform documentelor directive în vigoare;

6.2 depistarea activă a persoanelor revenite din zonele de risc la infecția COVID-19 cu organizarea măsurilor de supraveghere a stării de sănătate timp de 14 zile la domiciliu;

6.3 informarea administrației publice locale și solicitarea ajutorului Inspectoratului de Poliție prin intermediul polițiștilor de sector în cazurile de nerespectare a regimului de autoizolare la domiciliu a persoanelor venite din zonele de risc la infecția COVID-19;

6.4  depistarea precoce a persoanelor suspecte/bolnave cu infecția COVID-19 în baza definiției de caz pentru supraveghere (ordinul MSMPS nr.213 din  02.03.2020 ”Cu privire la măsurile de prevenire și control al infecției cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19)” cu izolarea acestora, solicitarea serviciului 112 pentru transportarea în instituțiile specializate și informarea CSP Edineț Subdiviziunea Briceni;

6.5 restricția fluxurilor bolnavilor infecțioși și somatici în cadrul insttituțiilor medico-sanitare publice prin decizii manageriale (restricții în timp, în spațiu, prin folosirea măștilor de către bolnavii infecțioși).

 1. Instituţiile medico-sanitare publice şi private „Spitalul Raional Briceni”- dna Claudia Veltman, „Centrul de Sănătate Briceni” –dl Liviu Petrov, „Centrul de Sănătate Lipcani” –dna Valentina Melniciuc, „Centrul de Sănătate Larga”-dl Dorin Iustin, „Centrul de Sănătate Corjeuţi”-dl Mihail Blîndu,SRL „MelisCosmetica@MelisMed” „Centrul de Sănătate Grimăncăuţi”-dna Mariana Ambros, I.M.F.“Garabajiu Oleg”SAMU Briceni –Valeriu Talmaci vor asigura:

7.1intensificarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiei cu Coronavirus de tip nou COVID-19 în rîndul populației;

7.2dotarea cu echipament personal de protecţie a personalului,inclusiv echipelor pentru intervenţii urgente de localizare a eventualelor focare de infecţie COVID-19 .

7.3 asigurarea cu substanțe biodistructive pentru dezinfecția mîinilor personalului medical și mediului instituțiilor medicale;

 • limitarea îndreptării pacienților planificați la consultațiilemedicilor specialiști;

7.5triajul pacienților cu febră, infecții respiratorii de către medicii de familie,echipele AMU cu spitalizarea pacienților conform prevederilor protocoalelor clinice;

 1. Direcţia Generală Învăţămînt Tineret şi Sport Briceni –Vitalie Ştirbu vor asigura:

8.1 monitorizarea zilnică a prezenţei copiilor în instituţiile preşcolare şi preuniversitare cu informarea CSP Edineț Subdiviziunea Briceni despre cazurile de absenteism.

8.2 admiterea personalului, copiilor care revin din zonele cu răspîndire comunitară a infecţiei COVID-19, după finalizarea supravegherii de către medicul de familie  la domiciliu timp de 14 zile cu prezentarea certificatului medical de boală la necesitate;

8.3 intensificarea triajul epidemiologic zilnic al copiilorși personalului în instituțiile educaționale, Centrul de Plasament ”Amic” și asigurareacu termometre în cantități necesare pentru efectuarea termometriei;

8.4 evitarea aglomerărilor, întrunirilor, competiţiilor sportive în instituţiile preşcolare şi preuniversitare pînă la sfîrșitul perioadei epidemice prin infecția COVID-19;

8.5 fortificarea măsurilor de igienizare cu dezinfecția suprafețelorîn instituțiile preuniversitare:a sălilor de studii zilnic, sălilor sportive după fiecare lecție, coridoarelor după fiecare pauză, iar în instituțiile preșcolare: în sala de jocuri în timpul aflării la plimbare și la sfîrșitul zilei; dormitoarelor după somn, sala de primire a copiilor după primirea copiilor dimineața și la sfîrșitul zilei;

8.6 neadmiterea în autobuze, rutiere destinate pentru transportarea copiilor a persoanelor străine sau utilizarea transportului în alte scopuri;

8.7 asigurarea măsurilor de igienizare a transportului cu dezinfecția suprafețelor înainte și după trasportarea copiilor;

8.8 derularea spoturilor audio-video, plasarea informațiilor în transportul pentru copii privind măsurile de prevenire a infecției COVID-19;

8.9evitarea accesului persoanelor străine în instituțiile educaționale;

8.10 sistarea procesului educațional în perioada 11-23.03.2020 și ulterior în baza ordinului Ministerul Educației Culturii și Cercetării în RM nr.222 din 10.03.2020 și pe viitor reeșind din situația epidemiologică prin infecția COVI-19.

 1. Sectorul Poliţiei de Frontieră Briceni-dl Denis Buzilă va asigura:

9.1 implicarea activă a inspectorilor la completarea corectă a fișelor epidemiologice de către pasageri, călători în punctele de trecere a frontierei și verificarea datelor completate în limita competențelor;

9.2. identificarea persoanelor suspecte/bolnave la infecția Coronavirus de tip nou ce călătoresc prin punctele de trecere a frontierei cu izolarea acesteia,telefonarea Serviciului unic 112 pentru transportarea persoanei suspecte/bolnave în instituție specializată și informarea CSP Edineț Subdiviziunea Briceni;

9.3 solicitarea Direcției Generale  a Poliției de Frontieră privind fortificarea punctelor de trecere a frontierei cu personal medical pentru depistarea persoanelor suspecte/bolnave la infecția COVID-19 și aplicarea managementului cazului;

9.4intensificarea măsurilor de informare a călătorilor despre prevenirea infecției cu Coronavirusul de tip nou;

 1. Inspectoratul de Poliţie Briceni-dl Vasile Josanu va asigura:

10.1 acordarea suportului în cazurile de nerespectare a regimului de izolare la domiciliu a persoanelor venite din zonele afectate de infecţia COVID-19;

10.2 aplicarea unor sancțiuni administrative persoanelor revenite din zonele cu transmitere comunitară a infecției COVID-19,care încalcă regimul de autoizolare timp de 14 zile la domiciliu și pun în pericol de infectare și alte persoane.

11.Administrația publică locală, primarii localităților vor asigura:

11.1interzicerea întrunirilor, manifestațiilor cu participarea mai mult de 50 persoane, iar în cazul numărului de participanți mai mic de 50 cu efectuarea listei persoanelor participante;

11.2 a convoca întrunirea liderilor a confesiilor religioase privind evitarea aglomerărilor în diferite modalități în incinta bisericilor și caselor de rugăciuni.

11.3 conlucrarea intersectorială privind prevenirea și controlul infecției COVID-19.

 1. Directorul PAT-9 dl Nuţu Pop, Gara auto Briceni va asigura:

12.1 intensificarea măsurilor de igienizare a transportului public cu dezinfecția suprafețelor înainte și după fiecare tură, evitarea aglomeraţiilor;

12.2 neadmiterea la serviciu a personalului cu simptoamele infecțiilor respiratorii (febră, tuse);

12.3derularea spoturilor audio-video, plasarea informațiilor în transportul  public  privind măsurile de prevenire a infecției COVID-19;

 1. Redacția ziarului raional “Meleag Natal” director dl Anatol Galcenco va asigura publicarea materialelor informative privind evoluția situației epidemiologice cu referire la infecția COVID-19 și măsurile întreprinse în raion cu publicarea integrală a prezentei hotărîri.

 

Preşedintele Comisiei Raionale                                                                 Vitalie Lupașco

Situații Excepționale