Donații

27 martie 2020

A fost lansată campania de colectare a fondurilor sub formă de donații voluntare pentru procurarea echipamentului  de protecție pentru lucrătorii medicali și procurarea dezinfectanților în scopul combaterii coronavirusului (COVID-19), în raionul Briceni.

Rechizitele pentru efectuarea donațiilor:

Beneficiar: IMSP Spitalul Raional Briceni

cod fiscal 1003604150552

IBAN — MD39TRPCCO518430C00199AA

TREZMD2X


Destinația plății: Donații voluntare pentru procurarea echipamentului de protecție pentru lucrătorii medicali și procurarea dezinfectanților