Convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Briceni și organizarea audierilor publice

29 ianuarie 2020

Prin Dispoziția Președintelui raionului nr.2 din 20.01.2020, este convocată ședința ordinară a Consiliului raional Briceni pentru data de 31.01.2020, începînd cu orele 15:00, în sala de ședințe a Consiliului Raional, et.1.

Principalele întrebări de pe ordinea de zi sunt:

  1. Cu privire la corelarea Bugetului raional Briceni pe anul 2020 cu Legea bugetului de Stat pe anul 2020;

Raportor: Alla Burdujan – șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare IMSP CS Corjeuți pentru procurarea aparatajului costisitor;

Raportor: Alla Burdujan – șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la operarea unor modificări în componența comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate;

Raportor: Dorin Pavaloi – vicepreședintele raionului

  1. Cu privire la operarea unor modificări în componența comisiei speciale pentru examinarea cererilor privind restituirea valorii bunurilor confiscate în urma represiunilor politice;

Raportor: Victor Statnîi – specialist principal pe probleme juridice

  1. Cu privire la operarea unor modificări în componența Consiliului Administrativ al IMSP SR Briceni;

Raportor: Claudia Veltman – director IMSP SR Briceni

  1. Cu privire la delegarea unor împuterniciri Președintelui raionului;

Raportor: Vitalii Lupașco – Președintele raionului

  1. Cu privire la permisiunea oferirii în locațiune a spațiilor neutilizate în activitatea subdiviziunilor Consiliului raional Briceni;

Raportor: Dorin Pavaloi – vicepreședintele raionului

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională, Gimnaziului Balasinești, pentru finisarea construcției sălii de festivități;

Raportor: Vitalie Știrbu – șef Direcția Învățămînt, Tineret și Sport Briceni

 

Audierile publice referitor la întrebările de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Raional, vor avea loc la data de 30.01.2020, începînd cu orele 15:00 în sala de ședințe a Consiliului.

Sunt invitați toți doritorii de a participa la audierile publice.