Comisii de specialitate

Membrii comisiei consultative de specialitate
pe probleme agricultură, industrie, protecţia mediului,
ecologie şi amenajarea teritoriului

Nr. d/o Numele, Prenumele
1 Lesnic Igor
2 Beliciuc Iurii
3 Condrațchi Eugeniu
4 Iacovenco Alexandr
5 Iusip Anatolii
6 Patrașca Silvia
7 Stînca Gheorghe

 Membrii comisiei consultative de specialitate
pe probleme economice, buget, finanţe
şi administrarea bunurilor materiale

Nr. d/o Numele, Prenumele
1 Clim Marina
2 Crivonoșca Rodica
3 Condrațchi Eugeniu
4 Ciornaia Larisa
5 Lesnic Igor
6 Cebotari Alexandru
7 Creciun Anatolie

Membrii comisiei consultative de specialitate
pe probleme pe probleme învăţămînt, tineret şi sport, cultură şi mijloace de informare

Nr. d/o Numele, Prenumele
1 Șeico Grigorii
2 Grecu Mircea
3 Agapii Ivan
4 Elenciuc Valentin
5 Andreițova Emilia
6 Scutari Vladimir
7 Bejenaru Alexandru

Membrii comisiei consultative de specialitate
pe probleme juridice, de drept, numiri și disciplină 

Nr. d/o Numele, Prenumele
1 Galușca Vladimir
2 Clim Marina
3 Postîrnac Taia
4 Malenco Alexandr
5 Agapii Ivan
6 Scutari Vladimir
7 Petrașișin Vasilii

Membrii comisiei consultative de specialitate
pe probleme sociale şi asistenţă medicală 

Nr. d/o Numele, Prenumele
1 Andreițova Emilia
2 Postîrnac Taia
3 Grecu Mircea
4 Crivonoșca Rodica
5 Șeico Grigorii
6 Patrașca Silvia