ANUNȚ Dezbateri publice

4 martie 2021

La data de 05 martie 2021, ora 13.00, în sala de ședințe a Consiliului Raional Briceni  se vor desfășura consultări publice a proiectelor de decizii de interes public care vor fi examinate la ședința Consiliului Raional Briceni din 12 martie 2021.

Proiectele de decizii sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii, supuse consultărilor publice, pot fi expediate pe adresa electronică: aplbriceni@rambler.ru

Proiectele de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială www.briceni.md sau la sediul Consiliului raional Briceni, pe adresa: or.Briceni, str. Independenței nr.48, et.3, biroul 1,

Pentru detalii vă adresați la tel.0247-25412 sau 0247-22058.