ANUNȚ Dezbateri publice (repetat)

9 martie 2021

La data de 09 martie 2021, ora 13.00, în sala de ședințe a Consiliului Raional Briceni  se vor desfășura, repetat, consultări publice a proiectelor de decizii de interes public care vor fi examinate la ședința Consiliului Raional Briceni din 12 martie 2021.

Proiectele de decizii sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii, supuse consultărilor publice, pot fi expediate pe adresa electronică: aplbriceni@rambler.ru

La dezbaterile publice din data de 09 martie 2021, pe ordinea de zi vor fi puse următoarele întrebări:

  1. Cu privire la aprobarea Planului Strategic de dezvoltare socio-economică al raionului Briceni pentru anii 2021-2025;
  2. Cu privire la proiectul Consiliului raional Briceni ”Amenajarea traseului Eco-turistic Zamca”;
  3. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului Președintelui raionului Briceni;

Proiectele de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială sau la sediul Consiliului raional Briceni, pe adresa: or.Briceni, str. Independenței nr.48, et.3, biroul 1,

Pentru detalii vă adresați la tel.0247-25412 sau 0247-22058.